Det norske ambassaden i London søker administrativ rådgiver for spesialutsendingen for politisaker. I tillegg er de på utkikk etter en medarbeider til sin konsulatseksjon i et 12 måneders engasjement.

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner. Deres hovedoppgaver som utenriksstasjon er å fremme norske interesser og ivareta norske borgere i utlandet.

Ambassaden er rundt 30 ansatte som arbeider i følgende seksjoner: politisk-økonomisk (utenriks- og innenrikspolitikk, økonomi, handel, energi, forsvarspolitikk), KK (kultur og kommunikasjon), administrasjon (daglig drift/sikkerhet) og samt konsulatseksjonen (bistand til nordmenn i utlandet).

Under finner du mer informasjon om de to stillingene i tillegg til opplysninger om hvem du kan kontakte for spørsmål!

Administrativ rådgiver for spesialutsendingen for politisaker

Ansvars- og arbeidsområder

 • Understøtte spesialutsendingens rolle. Bidra til å forsterke og effektivisere samarbeidet mellom de nordiske politi- og tollmyndigheter samt tilsvarende myndigheter/samarbeidspartnere
 • Administrative oppgaver knyttet til den daglige driften av kontoret, herunder kontorets arkivsystem
 • Arbeide med politiets sentrale systemer, bl.a. Strasak, Indicia og Omnia. Opplæring vil bli gitt
 • Etablere og opprettholde kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Representere kontoret i nasjonale og internasjonale møter og forum
 • Oversettelse av mindre dokumenter (til/fra engelsk og norsk)
 • Noe reisevirksomhet må påregnes samt noe arbeid ut over normal arbeidstid

Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov.

Mer informasjon om kontaktpersoner, ønskede kvalifikasjoner og hvordan å søke finner du her.

 

Medarbeider til konsulatavdelingen

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Mottak og registrering av søknader om pass – og personnummer
 • Mottak og registrering av søknader om bibehold av norsk statsborgerskap
 • Generell konsulær bistand til nordmenn i utlandet
 • Oppgaver knyttet til håndtering av søknader om visum – og oppholdstillatelser

Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Mer informasjon om kontaktpersoner, ønskede kvalifikasjoner og hvordan å søke finner du her.

 

Begge stillingene har søknadsfrist 22. september.